การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ขอเชิญผู้สนใจในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 (ผลการคัดเลือกแนวเส้นทางที่เหมาะสม)

28 มิถุนายน 2567
ข่าวประชาสัมพันธ์เพิ่มเติม