ผู้ว่าการ กทพ. ร่วมรายการ บ่ายนี้มีคำตอบ ทางช่อง MCOT HD 30 นำเสนอโครงการสะพานข้ามเกาะสมุย

8 กรกฎาคม 2566

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2565 เวลา 13.00-13.45 น. นายสุรเชษฐ์ เหล่าพูลสุข ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย เข้าร่วมรายการ “บ่ายนี้มีคำตอบ” ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 9 MCOT HD 30 นำเสนอรายละเอียดโครงการสะพานเชื่อมเกาะสมุย จากอำเภอขนอม จ.นครศรีธรรมราช ไปยัง เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี เพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว สร้างเศรษฐกิจเติบโต เพราะโครงการนี้มีประโยชน์กับประชาชนและนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก และ กทพ. เห็นถึงความสำคัญ จึงเร่งผลักดันโครงการ โดยตั้งเป้าสามารถเปิดให้บริการภายใน ปี พ.ศ. 2573 โดยมี คุณธีรวัฒน์ พึ่งทอง และ คุณชุติมา พึ่งความสุข เป็นผู้ดำเนินรายการ

ที่มา : กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ https://www.exat.co.th/exat-interview-kohsamui-29092565/

ข่าวประชาสัมพันธ์เพิ่มเติม
501 VIEW
วีดีทัศน์แนะนำโครงการทางพิเศษเชื่อมเกาะสมุย
วีดีทัศน์แนะนำโครงการทางพิเศษเชื่อมเกาะสมุย

เกาะสมุย เป็นเมืองที่มีศักยภาพในการพัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ “การพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคใต้" แต่ในปัจจุบันสามารถเดินทางมายังเกาะสมุยได้เพียงทางอากาศและทางน้ำ ซึ่งมีข้อจำกัดด้านปริมาณและจำนวนเที่ยวในการให้บริการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงหน้ามรสุมที่ไม่สามารถเดินทางด้วยเรือ ดังนั้น การมีทางเชื่อมข้ามเกาะสมุยจะเป็นอีกทางหนึ่งทางเลือกให้ประชาชนได้รับความสะดวก ปลอกภัย ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง รวมทั้งช่วยส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวมากขึ้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้มีนโยบายให้กรมทางหลวง (ทล.) กรมทางหลวงชนบท (ทช.) และการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) บูรณาการดำเนินงานร่วมกัน โดยโครงข่ายทางพิเศษเชื่อมเกาะสมุยเป็นโครงการหนึ่งในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อการบูรณาการการพัฒนานวัตกรรมและโครงข่ายทางถนนร่วมกัน ซึ่งมอบหมายให้ กทพ. เป็นผู้ดำเนินโครงการทางพิเศษเชื่อมเกาะสมุย

12 สิงหาคม 2566
716 VIEW
แนะนำโครงการทางพิเศษเชื่อมเกาะสมุย
แนะนำโครงการทางพิเศษเชื่อมเกาะสมุย

ผู้ว่าการ กทพ. นำเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่เกาะสมุย เพื่อแนะนำและรับฟังความคิดเห็นประชาชน โครงการทางพิเศษเชื่อมเกาะสมุย เมื่อวันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2566 นายสุรเชษฐ์ เหล่าพูลสุข ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย และคณะผู้บริหารการทางพิเศษแห่งประเทศไทย แนะนำโครงการทางพิเศษเชื่อมเกาะสมุย ห้องประชุมเพชรสมุย เทศบาลนครเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยนายกเทศมนตรีนครเกาะสมุยกล่าวต้อนรับคณะผู้ว่าการการทางพิเศษฯ และผู้เข้ารับฟังการบรรยายทุกท่าน พร้อมทั้งกล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดบรรยายครั้งนี้

8 กรกฎาคม 2566