แนะนำโครงการทางพิเศษเชื่อมเกาะสมุย

8 กรกฎาคม 2566

เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเพชรสมุย เทศบาลนครสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี นายสุรเชษฐ์ เหล่าพูลสุข ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) พร้อมคณะ ประกอบด้วย นายกาจผจญ อุดมธรรมภักดี รองผู้ว่าการฝ่ายกลยุทธ์และแผนงาน นางสาวณัฐฐา กาสี ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและแผน นางอินทิรา รัตนปัญญากร ผู้อำนวยการฝ่ายก่อสร้างทางพิเศษ ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมแนะนำโครงการทางพิเศษเชื่อมเกาะสมุย อำเภอสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในพื้นที่ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานศึกษาความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ การเงิน และผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ ตามคำเชิญของเทศบาลนครเกาะสมุย และนายสมชาย พูลสวัสดิ์ ประธานมูลนิธิรวมพลคนสมุย

โดยมีประชาชนชาวเกาะสมุยเข้าร่วมฟังการบรรยายรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการ จำนวนประมาณ 250 คน ทั้งยังได้มีการถ่ายทอดสดและเผยแพร่การแนะนำโครงการฯ ผ่านหลายช่องทาง ประกอบด้วย สถานีวิทยุท้องถิ่น Facebook และ YouTube ทั้งนี้ มีประชาชนมากกว่าร้อยละ 95 เห็นด้วย และพร้อมสนับสนุนโครงการฯ

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์เพิ่มเติม
502 VIEW
วีดีทัศน์แนะนำโครงการทางพิเศษเชื่อมเกาะสมุย
วีดีทัศน์แนะนำโครงการทางพิเศษเชื่อมเกาะสมุย

เกาะสมุย เป็นเมืองที่มีศักยภาพในการพัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ “การพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคใต้" แต่ในปัจจุบันสามารถเดินทางมายังเกาะสมุยได้เพียงทางอากาศและทางน้ำ ซึ่งมีข้อจำกัดด้านปริมาณและจำนวนเที่ยวในการให้บริการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงหน้ามรสุมที่ไม่สามารถเดินทางด้วยเรือ ดังนั้น การมีทางเชื่อมข้ามเกาะสมุยจะเป็นอีกทางหนึ่งทางเลือกให้ประชาชนได้รับความสะดวก ปลอกภัย ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง รวมทั้งช่วยส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวมากขึ้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้มีนโยบายให้กรมทางหลวง (ทล.) กรมทางหลวงชนบท (ทช.) และการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) บูรณาการดำเนินงานร่วมกัน โดยโครงข่ายทางพิเศษเชื่อมเกาะสมุยเป็นโครงการหนึ่งในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อการบูรณาการการพัฒนานวัตกรรมและโครงข่ายทางถนนร่วมกัน ซึ่งมอบหมายให้ กทพ. เป็นผู้ดำเนินโครงการทางพิเศษเชื่อมเกาะสมุย

12 สิงหาคม 2566